Nové zjištění: Pokud otec kouří v průběhu těhotenství, má to závažné následky na dítě

Foto: Pixabay.com

U dětí, které byly v době svého ranného vývoje vystaveny účinkům tabákového kouře, se ve věku šesti let mnohem častěji objevuje atma ve srovnání s jejich vrstevníky, kteří se v době těhotenství nacházeli ve zdravějším prostředí.

Vědci tak dokázali, že pro zdravý vývoj dítěte v jeho prenatálním období, je důležité, aby kouření zanechala nejen jeho matka, ale také otec.

Výzkumníci v testu sledovali 756 dětí během šesti let jejich živata. Kouřil přitom otec každého čtvrtého dítěte, které se v tu dobu nacházelo v matčině lůně. Během studie kouřily pouze tři matky.

 

“Děti, které byly v prenatálním stadiu vystaveny účinkům tabákového kouře z více než 20 cigaret denně, měly výrazně vyšší šanci na vznik atmatické choroby.”

Kuender Yang, spoluautor studie

Astma ve věku šesti let se následně vyvinulo u 31 procent dětí, jejichž otec kouřil. U dětí, které měly otce nekuřáka, se atma v téže době objevilo zhruba v pětině případech.

Kouření otců mělo zároveň vliv na genovou aktivitu u dětí – změnami prošly hlavně ty části genetického kódu, které mají vliv na imunitní systém.

Jaké zboží maminky nejčastěji nakupují?

„Mnoho rodičů odkládá odvykání od kouření do doby, dokud se dítě nenarodí, ale tato studie zdůrazňuje, že prenatální expozice tabáku vytváří změny v imunitním systému ještě nenarozeného dítěte. Proto je nejlepší skončit s kouřením nejpozději tehdy, když se rodina rozhodne, že bude mít děti.“

Avni Joshi, výzkumník z Dětského centra při americké Mayo Clinic

„Kouření je v každém okamžiku špatné: jak před narozením dítěte, tak po narození dítěte,“ doplnil Avni Joshi, výzkumník z Dětského centra při americké Mayo Clinic.

Nela Hermannová