Těhotné ženy a sny: Proč mají tak zvláštní zážitky?

Foto: Pixabay.com

Nemají žádnou logiku, jsou plné mytických odkazů i bizarností. To je krátký popis snů, které často zažívají těhotné ženy. Proč tomu tak je?

Co je zvláštního na těhotenství, že vyvolává tak zvláštní sny? Zjednodušeně řečeno, vše má podle odborníků souvislost s tím, že se ženám v jiném stavu hůře spí.

Zvláštní snění

Lidský spánek lze rozdělit do pěti fází. Jedna z nich zvaná REM (Rapid eye movement (REM, tj. rychlé pohyby očí), u dospělého člověka představuje asi 90–120 minut, tedy asi 20–25 % doby spánku. Tento podíl klesá s věkem; u novorozenců tvoří plných 80 procent.

Právě v této fázi se objevuje největší množství snů. Pokud usínáme, dostaneme se do REM po asi 70 – 90 minutách.

Novorozenci tráví většinu sánku v REM fázi, která je charakterizována sněním. Foto: Pixabay.com

Novorozenci tráví většinu sánku v REM fázi, která je charakterizována sněním. Foto: Pixabay.com

Během typického spánku vstoupí spící člověk do REM fáze v průměru pětkrát, a doba, po kterou v ní zůstane, je zpočátku jen několik minut, ale s každým dalším přechodem trvá déle a déle.
Pokud ale má daná osoba potíže s usínáním a samotným spánkem, do fází REM vstupuje snadněji a častěji a tak z něj snadněji vystupuje.

Je vědecky dokázáno, že většina snů, které si subjekt podrobně a živě pamatuje, probíhá právě v této fázi spánku. Právě těhotné ženy mívají narušený spánek.

“Rostoucí hladiny progesteronu v prvním trimestru mohou vyvolat nespavost – to je poměrně běžné.”

Julie Levitt, gynekoložka, nemocnice Northwestern Medicine v Chicagu

“Kvalita spánku je nejhorší v době, kdy se blíží porod dítěte,” řekla gynekoložka Julie Levitt z nemocnice Northwestern Medicine v Chicagu. “Musíte v noci například častěji vstátat, abyste mohli dojít na záchod,” dodala.

Pro někoho sen, pro jiné noční můra

Těhotné ženy uvádějí, že je často trápí tzv. noční můry. Mnohé z nich mají co do činění s porodem nebo ohrožením novorozence, potvrdila podle studie zveřejněné v listopadu 2016 v časopise BMC Pregnancy and Childbirth.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Výzkumníci v ní zkoumali sny 406 těhotných žen ve věku 17 až 44 let. Zjistili přitom, že ženy v jiném stavu měly děsivé sny více než dvakrát častěji než ženy, které nebyly gravidní.

Neklidné nohy, přerušovaný spánek

Podle odborníků se objevuje také takzvaný syndrom neklidných nohou, tedy porucha, která způsobuje intenzivní nutkání pohybovat končetinami, a jež narušuje tolik potřebný spánek.

Fáze REM dosud není uspokojivě prozkoumána. Existuje však několik teorií, které se snaží vysvětlit její vliv na lidský mozek. Podle jedné z nich se člověku ve fázi REM „srovnávají myšlenky“ (nebo spíše vjemy), které během předchozích několika hodin vstřebal, a (ve vztahu jeho myšlení) se filtrují a odbourávají ty náhodné okolnosti, které nemají s předmětem jeho úsilí souvislost. To má ve výsledku ucelovat a třídit paměť, resp. způsob, jakým jsou její jednotlivé stavební kameny poskládány.

Druhá taková teorie tvrdí, že REM má (mj.) funkci periodicky stimulovat mozkové neurony a je nezbytná pro vývoj centrální nervové soustavy. Třetí teorie se zabývá myšlenkou, že fáze REM je potřeba proto, aby si mohly „odpočinout“ a regenerovat své receptory. Další teorie fázi REM vysvětlují jako faktor důležitý v přežití vyšších organismů (např. během infekce, nemoci, poranění), nebo coby mechanismus, pomocí kterého mozek i během spánku čas od času „skenuje“, zdali není daný jedinec v ohrožení.

Nela Hermannová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.