Průzkum: Rodiče vesměs vítají, že si děti na táborech odpočinou od mobilů a WiFi sítě

Zdroj: Pixabay.com

Kdo čeká, že většina rodičů vyžaduje s dětmi na letních táborech denní kontakt přes mobilní telefon, toho průzkum společnosti T-Mobile(1) vyvede z omylu. Dvě třetiny rodičů uvedly, že s dítětem na táboře v podstatě komunikovat nepotřebují.

Většina pro své děti ani nevyžaduje dostupnou Wi-Fi síť. Letní tábor dospělí stále vnímají jako příležitost, aby se děti naučily samostatnosti a týmové spolupráci, a fungovaly bez moderních technologií, ke kterým právě mobily patří.

Tento postoj odpovídá vzpomínkám dotázaných na tábory z jejich dětství. Třetina říká, že rodičům za celý třítýdenní tábor napsala jen jednou, pouze 29 % tvrdí, že psalo třikrát a víc. Dle očekávání mnohem více dopisů a pohledů posílaly holčičky (40 % dotázaných žen) než kluci (22 % dotázaných mužů). Podobně to bylo s rodičovskými návštěvami: 63 % uvedlo, že je rodiče nepřijeli navštívit ani jednou, 30 % jen jednou.

Zdroj: T-Mobile

Zdroj: T-Mobile

  • Dvě třetiny rodičů uvedly, že s dítětem na táboře komunikovat nepotřebují
  • Přes 10 % rodičů očekává, že bude s dítětem na táboře intenzivně komunikovat i několikrát denně
  • Mobil na táboře omezuje navazování vztahů a paradoxně zvyšuje stesk po domově, říká terapeut

„Zjistili jsme, že moderní doba přemýšlení rodičů nezměnila. Chtějí, aby si děti tábory užily stejně jako kdysi oni. Vítají také, že si jejich děti od moderních technologií odpočinou a se svými vrstevníky stráví čas off-line,“ říká manažerka firemní komunikace T-Mobile Martina Kemrová. 66 % rodičů si dovede představit, že by během tábora nebyli s dětmi vůbec v kontaktu přes mobil. Dalších 12 % by s tím nemělo problém v odůvodněných případech. Jen 7 % je zvyklých být s dětmi v kontaktu několikrát za den. Většina rodičů (60 %) nepodporuje ani přístup k Wi-Fi síti. Jen 25 % rodičů přijde volně dostupný internet na táboře užitečný a 15 % toto téma vůbec neřeší.

Zdroj: T-Mobile

Zdroj: T-Mobile

Patří mobily na dětský tábor?

Z průzkumu vyplývá, že téměř 55 % rodičů stačí, když dostanou zprávu od dětí, že na tábor dorazily v pořádku a následně je v případě nutnosti bude informovat vedoucí. Jen 15 % rodičů by bylo rádo v kontaktu s dítětem alespoň jednou denně a přes 10 % rodičů očekává, že bude s dítětem intenzivně komunikovat i několikrát denně. To však táboroví vedoucí i psychologové vnímají jako problém.

Častá komunikace s rodiči může dětem na táboře spíš uškodit. „Mobilní telefon odvádí pozornost dítěte, které se pak není schopno soustředit na přítomný okamžik v rámci tábora,“ potvrzuje terapeut Lucian Kantor a doplňuje: „Mobilní telefon by dítě mělo při odjezdu na tábor nechat doma, protože smyslem tábora je vytvářet vrstevnické vztahy a učit se komunikovat ve skupině. Tento názor zastávám nejenom jako rodinný terapeut, ale i jako dlouholetý účastník dětských táborů a školitel pracovníků pracujících s dětským kolektivem.“

tabor2saazvu

Zdroj: T-Mobile

Tradice, ale i GPS technologie

Přesto se dnešní tábory musí vyrovnávat s nástupem technologií. „V přihlášce máme uvedeno, že děti nesmějí mít na táboře u sebe elektroniku. Akci pořádně prožijí a lépe se vyrovnají se steskem po domově. Na táboře máme 20 jednoduchých erárních telefonů, které dovedou pouze volat a posílat SMS. Ty dáváme vedoucím skupinek na různé hry a aktivity,“ říká Vít Kubíček, vedoucí táborového Střediska Radost v Orlických horách.

Podobný přístup mají i skauti. „Věříme, že rodiče dávají děti do skautu proto, že v nich rozvíjí samostatnost a zodpovědnost, a jsou tedy připraveni dát jim k tomu prostor bez přehnané kontroly,“ vysvětluje mluvčí českého Junáka Barbora Trojak. Skauti moderní technologie využívají během školního roku, ať už jde o mapy, počasí, lov kešek, plánování tras nebo určování rostlin. Většina skautských táborů ale probíhá v přírodě bez elektřiny, a tak je využití technologií omezené. „Skautské oddíly přistupují k mobilům různě. Často mohou rodiče v určitý čas během do tábora volat, spíše ale vedoucím. Na některých táborech bude určitě fungovat i dohoda, že v určitý čas během dne, například o poledním klidu, si mohou kluci a holky mobily zapnout,“ doplňuje Trojak. 

Zdroj: T-Mobile

Zdroj: T-Mobile

Zájem o tábory proti „starým časům“ poklesl

Na tábory jezdilo 87 % dotazovaných a své děti jich na ně dnes neposílá 27 %. U těch, kteří tak činí, jsou nejoblíbenější příměstské tábory (39 %). Klasické letní stanové tábory jsou favoritem pro 34 % rodičů, do sportovních táborů své děti posílá 24 %. Na skautské tábory své děti vysílá 9 % rodičů. Délka pobytů je proti třítýdenním táborům dnešních rodičů jednoznačně kratší.

Děti 78 % rodičů stráví během prázdnin na jednom či dvou táborech jeden či maximálně dva týdny. Jen 18 rodičů říká, že jejich děti mimo domov prožijí třítýdenní nebo delší dobrodružství – složené ale z více táborů. Na jeden dlouhý třítýdenní tábor jezdí jen děti 4 % rodičů.

  • (1) V červnu 2019 průzkum zrealizovala agentura Ipsos na vzorku 525 respondentů z celé České republiky. Mezi tázanými bylo 238 žen a 287 mužů.

Nela Hermannová