Dvě pětiny dětí neumí správně mluvit. Logopedi hlásí nával pacientů. Kdy je navštívit?

Zdroj: Pixabay

V České republice neustále narůstá počet dětí, které musejí kvůli potížím s výslovností docházet na logopedii.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) jich v roce 2017 bylo téměř 157 000. Počet dětí s vadami řeči tak za deset let vzrostl o 26 000.

Na problém upozornilo i ministerstvo školství. V uplynulém školním roce bylo dětí s vadou řeči přibližně 7200, to je asi třikrát více než o deset let dříve.

Statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdroj: ÚZIS

Statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Zdroj: ÚZIS

Nejčastějšími pacienty logopedů jsou předškolní děti. U nich je podle odborníků největší šance, že se zbaví všech nedostatků, které mají v mluveném projevu.


Jak na správnou výslovnost u dětí

  • Čtěte dětem
  • Zpívejte s nimi
  • Učte se nazpaměť básničky
  • Nechte děti odříkávat nejrůznější verše a opravujte jejich výslovnost
  • Pomáhají návštěvy divadel, herci zde dbají narozdíl od televizních moderátorů na správnou výslovnost
  • Zahrajte si s dětmi oblíbené představení
  • Snižte závislost dětí na elektronických pomocnících, naučte je číst knihy (kromě velké slovní zásoby si tak budou trénovat i představivost)
  • Nechte děti nahlas číst

Nejčastější vady

Na rostoucí míře šišlání, komolení slov a ráčkování, ale také koktání, které u dětí v posledních letech ve zvýšené míře pozorují odborníci, může mít také vliv rodičovská výchova. Experti totiž hovoří kromě dědičných poruch včetně předčasného narození také o zanedbání prvků výchovy, nebo naopak o přehnaných nárocích na dítě.

Rostoucí míra vad řeči může podle oslovených odborníků souviset s tím, že se někteří rodiče dětem málo věnují. Namísto každodenního rozhovoru s rodiči děti tráví čas spíše před obrazovkami mobilních telefonů a počítačů a nedostává se jim správných řečových návyků.

Odborníci považují za ideální věk dítěte s vadou řeči, kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc, stáří od čtyř do pěti let. Tehdy je možné většinu vad odstranit. Poté se již podle výzkumů vada fixuje a náprava je velmi obtížná, ne-li nemožná.

Nela Hermannová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.